Beter Bereikbaar Gouwe een stap dichterbij

De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het advies over een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe.

Bron: Provincie