Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ter inzage

Inspraak op het Natura 2000-Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein is mogelijk van 9 februari tot en met 22 maart 2018.

Bron: Provincie